360 Derece İnsan Kaynakları Hizmeti

İSPER, ‘İstihdam ve İşgücü Yönetiminde Doğru Çözümler’ iddiası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerine, saha çalışmalarında görev yapan 21 binden fazla çalışan ile nitelikli işgücü desteği sağlamaktadır. İBB İştirakleri arasında en fazla insan kaynağını bünyesinde bulunduran şirket olarak tüm bu çalışanların işe yerleştirme süreç desteği, işe giriş işlemleri ve oryantasyon programı yönetimi; özlük, puantaj, bordro işlemleri, izin yönetimi, disiplin süreçleri ve işten çıkış süreç yönetimi gibi tüm konularda sorumluluk almaktadır.

Bölgesel İstihdam Ofisi ile iş arayanla işvereni bir araya getirerek istihdama katkı sağlamakta olan İSPER; Enstitü İstanbul İSMEK’leri koordinasyonu ile istihdama ‘meslek edindirme’ ayağını da ekleyerek kalıcı çözüm oluşturmayı hedeflemektedir.

İSPER, bünyesinde istihdam ettiği yetkin profesyonelleri ve dış danışmanları ile İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri de vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaynakları şirketi olma hedefi yolunda hızla ilerlemektedir.

İSPER; bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Gelişim Müdürlüğü ile İBB, bağlı kurumlar ve iştirak şirketlerinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin hazırlanması ve uygulanması, Liderlik Programları ile Kurumsal ve Mesleki Eğitimler konularında da çok önemli sorumluluklar üstlenmektedir.

İstanbul genelinde uygulamaya geçen, su ve doğalgaz sayaçlarının aynı anda okunmasını sağlayan Ortak Sayaç Okuma(OSO) projesi İSKİ ve İGDAŞ İşbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Projenin tüm teknik altyapısının geliştirilip uygulanması ve yönetimini İSPER üstlenmektedir.
 

Misyonumuz

Şehrimizin sosyal ve ekonomik refahının arttırılmasına katkı sağlamak

Vizyonumuz

İnsan kaynakları alanında yenilikçi ve öncü çözümleri ile kamu ve özel sektörde güvenilir ve tercih edilen iş ortağı olmak

Temel Değerlerimiz

İnsan odaklılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik, Yenilikçilik, Liyakat, Katılımcılık, Çeviklik