İSPER; İBB’nin en fazla insan kaynağına sahip şirketi olarak, kurulduğu günden bugüne İBB çatısı altında güncel iş ihtiyacıyla doğru istihdamı buluşturmak için çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı daire başkanlıkları ve iştirak şirketleri bünyesinde yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan saha işgücünün temininde önemli bir rol oynayan İSPER; Evde Sağlık uygulamalarından İlaçlamaya, Yuvam İstanbul’dan Hızır Acil’e , Şehir Tiyatrolarından Zabıta Destek Hizmetlerine, İSKİ, İGDAŞ ve İETT’den İstihdam ofislerine kadar birçok alanda görev yapan farklı meslek grubunda 21 binin üzerinde çalışanın istihdam sürecinde etkin rol oynuyor.

İSPER olarak insan kaynağını yönetme ve geliştirme konusundaki deneyim ve bilgi birikimimizle İBB ailesine maksimum fayda yaratmak amacıyla istihdam desteğinin yanı sıra İnsan Kaynakları alanında 360 derece hizmet verme hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsan Kaynakları Danışmanlık faaliyetlerimizle İBB ve çok sayıda iştirak şirketimize danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra İBB Akademi adı altında tüm İBB, bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri için Eğitim Gelişim Programları tasarlayıp uyguluyoruz.

İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının, İstanbul’da istihdamın arttırılmasına yönelik en önemli projesi olan Bölgesel İstihdam Ofislerinin yönetim ve koordinasyonu konusunda önemli görevler alarak şehrimizin öncelikli problemi olan işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Enstitü İstanbul İSMEK’lerin yeniden yapılanma ve stratejik planlama sürecini koordine ederek, istihdama ‘Meslek Edindirme’ ayağını da eklemek suretiyle eğitimden işe yerleştirmeye kalıcı çözümler üretiyoruz.

Hedefimiz; bilgi birikimi ve uzmanlığımız olan tüm alanlarda İBB ailesine maksimum fayda sağlayacak görev ve sorumluluklar alarak hizmetlerimize devam etmektir.

Ayşe Banu SARAÇLAR
Genel Müdür