Demokratik, Şeffaf ve Katılımcı Bir Yönetimin

Demokratik, şeffaf ve katılımcı bir yönetimin gereği olarak kabul edilen bilgi edinme hakkı bireylere ve özel hukuk tüzel kişilerine tanınan bir haktır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu sayesinde kişiler kamu kurum ve kuruluşlarından gerek kendileri ile ilgili gerekse kamuyu ilgilendire bilgi ve belgelere yine ilgili mevzuata uygun olarak erişim sağlayabilmektedir. Söz konusu kanunla birlikte başvuru sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi talep etme hakkı güvence altına alınarak buna yönelik esas ve usuller belirlenmiştir.

Lütfen bilgi edinmek istediğiniz konuları, gerçek ve tüzel kişiler için ayrı olarak hazırlanan forma doldurarak info@isper.istanbul elektronik postasına veya 0 (212) 369 43 03 no'lu faks numarasına iletiniz. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular değerlendirilmemektedir.

Şirketimiz ile çeşitli bilgi, başvuru ve talep formları aracılığıyla iletişime geçmeniz halinde iletişim nedeninizle orantılı-sınırlı bir şekilde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verileriniz ile ilgili sürece ve bu süreçte sahip olduğunuz haklara sitemizde https://www.isper.istanbul/2-kurumsal/123-bilgi-edinme/253-kisisel-verilerin-korunmasi/ yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.